Varvet, marina och marinbutik

Adress: Lilla Varvsgatan 3, 442 66 MARSTRAND
Telefon: +46 (0)303-604 25
E-mail: info@ringensvarv.se
Öppettider: månd – torsd 7-17, fred 7-13

Vi håller stängt från den 9:e december och öppnar åter den 9 januari 2017. Vi hälsar alla hjärtligt välkomna i det nya året!

Hos Oss – Inredning & marint mode

Adress: Lilla Varvsgatan 4, 442 66 MARSTRAND
Öppettider: lörd – sönd 11-15

Här finns vi

Jourservice

Tel +32 9 255 69 67

Tel +32 9 255 69 67

Vid akuta problem utanför ordinarie öppettider kontakta Volvo Penta Action service.

volvopentacenter-horisontal_50h
S14UM_UMFA53247_0959

Historik

Varvet Ringens Varv på Marstrand har en anrik historia som sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet.

1867 flyttade smeden Peter Andersson med sin hustru Anna-Britta och sönerna August och Janne från Skärhamn till Marstrand. Skeppsbyggmästare August grundade Ringens Varv 1887 vilket därmed var ett av de äldsta träfiskebåtsvarven i Bohuslän. Peter och August byggde där ett boningshus vilket finns kvar än idag.

August Andersson började bygga öppna eller halvdäckade båtar här i liten skala 1887. I början av 1900-talet började varvet bygga större däckade fiskefartyg efter ett genombrott för motorer i fiskebåtar på fiskeriutställningen 1904. Till en början klinkbyggda men i samband med att båtarna motoriserades övergick varvet till kravellbyggda båtar. Den första kravellbyggda båten sjösattes 1906.

Augusts söner Karl, Patrik och Alfred engagerade sig i företaget, efter Augusts död 1924 tog Patrik, som den mest drivande, över. Under dennes tid expanderades varvsplanen genom utfyllnad längs den västra strandlinjen. Detta möjliggjorde att två 50-55 fots fiskebåtar kunde byggas samtidigt. Vid slutet av 1930-talet sysselsattes 12-15 man, och varvet producerade ca 6-7 båtar/år.

S14UM_UMFA53810_1557
S14UM_UMFA53247_0999

1944 blev Ringens Varv medlem i föreningen Sveriges Mindre Varv. Verkstaden moderniserades och man byggde ut maskinparken med bandsåg och rikthyvel. Senare, i samband med stora beställningar av fiskefartyg från Island införskaffade man diverse elektriska handverktyg såsom borrmaskiner och elektriska handhyvlar. Islänningarna hade som krav att båtarna skulle byggas under tak, varför man hösten 1944 uppföra en skrovhall på 25×13 meter. Hallen ritades av arkitekt SAR Anders Funkquist i Göteborg och uppfördes av Konrad Dahlströms byggnadsfirma i Marstrand, under ledning av Jean Dahlström som 1950 köpte varvet tillsammans med Ingvar Andersson.

1949 avled Patrik. Alfred som var barnlös ville inte driva rörelsen vidare ensam, utan sålde till Jean Dahlström och Ingvar Andersson 1950 för 120 000 kronor.

1950- och 60-talet var en hektisk period med många nybyggen. 1960 löser Jean ut Ingvar och driver varvet vidare. 1965 upphörde dock nybyggnationerna och verksamheten inriktades på reparationer.

1973 såldes Ringens Varv till Volvo Penta som lät riva samtliga byggnader på varvsområdet. De byggde upp ett nytt varv med byggnader anpassade för fritidsbåtar. Under största delen av 1980- och 90-talet ägdes varvet av Karin och Uno Larsson med söner.

S14UM_UMFA53247_0040
ML9A0063

Sedan 2001 ägs Ringens Varv av Peter och Pernilla Lind. Idag är Ringens Varv ett reparationsvarv för framförallt fritidsbåtar.

I oktober 2008 står en ny 1800 kvm varmhall färdig längs länsväg 168 på vägen till Marstrand.

2011 installerades en ny Roodberg elektrisk-hydraulisk lyftkran i hamnen, mycket miljövänlig, av modellen Static Power Crane Hydro med lyftkapacitet 40 ton.

Den 6 september 2012 kl 11 inviger kommunalrådet Anders Holmensköld varvets nya spolplatta och sugstation med steg 1 och steg2-rening där filteranläggning levererats av företaget Christian Berner (f.d. A-filter).

2012 firar varvet 125-årsjubileum och man bygger ut marinan med nya pontoner från Rixöbryggan.

Under slutet av 2013 uppförs en andra vinterhall på 1800 kvm intill den första från 2008.

125-ar

Bildgalleri

Save & Share Cart ×
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart ×
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)